Άτομα με ειδικές ανάγκες

Η εταιρεία μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες χωρίς καμία επιβάρυνση.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται η εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν το ταξίδι.

Αναπηρικά αμαξίδια

Η  εταιρεία  μας  επιτρέπει  την  μεταφορά  χειροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων και αμαξιδίων με ξηρή μπαταρία.

* Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αναπηρικού αμαξιδίου με υγρή μπαταρία.

Οξυγόνο

Επιτρέπεται η μεταφορά οξυγόνου αεροπορικού τύπου 2 λίτρα με τα αντίστοιχα ιατρικά έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν την απαραίτητη χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η εταιρεία θα πρέπει να είναι ενήμερη για αυτή την υπηρεσία έως και 72 ώρες πριν από το ταξίδι.

Εγκυμοσύνη

Μέχρι το τέλος της 36ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και αντίστοιχα έως και τέσσερις εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, η εγκυμονούσα μητέρα μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα σε αεροσκάφος της Minoan Air χωρίς να απαιτείται πιστοποίηση γυναικολόγου ή ιατρού.

Μετά την 36η εβδομάδα μέχρι την ημερομηνία τοκετού πρέπει να λαμβάνεται βεβαίωση γιατρού γυναικολόγου.

Τυφλοί ή κωφοί επιβάτες

Η εταιρεία μας κατόπιν ενημέρωσης δέχεται τη μεταφορά της παραπάνω κατηγορίας επιβατών χωρίς συνοδό καθώς και τη δωρεάν μεταφορά του συνοδού σκύλου εφόσον αυτό ζητηθεί από την εταιρεία.