Τύποι επιβατών και εισιτηρίων

Τύποι επιβατών

  • Βρέφη / Infant (INF) : ηλικίας από 0 έως 2 χρόνων
  • Παιδιά / Child 2-5 (CHI<5 : ηλικίας από 2-5 χρονών
  • Παιδιά / Child 5-12 (CHI>5) : ηλικίας από 5-12 χρονών
  • Επιβάτες από 12 ετών και άνω

Τύποι εισιτηρίων (κατηγορίες θέσης )

  • YB : είναι η κατηγορία θέσης που αναφέρεται στα βρέφη από 0-2 χρονών
  • YE : είναι η κατηγορία θέσης που αναφέρεται στον οικονομικό ναύλο και αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων. Στο YE μπορούν να γίνουν κρατήσεις μόνο από άτομα που είναι από 12 ετών και άνω
  • ΥΥ : Είναι η κατηγορία θέσης που αναφέρεται στον κανονικό ναύλο και αντιστοιχεί στην πλειονότητα των εισιτηρίων . Όλοι οι επιβάτες ηλικίας από 2 χρονών και άνω αναφέρονται σ’αυτή την κατηγορία. Οι τύποι επιβατών Child 2-5 και Child 5-12 μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στη συγκεκριμένη κατηγορία.